Vše o vašich darech

Finanční pomoc je po osobní asistenci nejlepší věc, kterou můžete pro Mácu udělat.
MÁCŮV SAMOSTATNÝ ŽIVOT (ta veliká písmena tu nejsou náhodou) přijde zhruba na
45 000,- měsíčně. Přibližně 20 000,- dostává Máca od státu. To ovšem stačí jen na denní stacionář, dopravu a ostatní nutné výdaje. Vlastní bydlení, asistence a vše, co skutečně naplňuje podstatu těch velikých písmen, tedy Mácův samostatný život, vyžaduje 25 000,- měsíčně navíc. Právě těchto 25 000,- je důvod, proč oslovujeme Vás. Pokud je i pro vás Mácův život inspirací, přispějte, děkujeme.

Pohyby na transparentním účtu můžete sledovat přímo odsud. Celkovou bilanci stavu účtu vidíte v horní liště.

Lidé, kteří přispěli za posledních 30 dnů